Categories
wiadomości z świata informatyki

modyfikacja tablic brajlowskich dla języka polskiego